نظرات برای مقالات طراحی و فتوشاپ

ورود کاربران

اجزای تایپ فارسی

در مدرسه هنگامی که داشتیم نوشتن رو یاد می گرفتیم نام دندانه ی اول ، دندانه ی وسط ، کلاهک را شنیدیم ، حالا در این مقاله می خواهیم یه کم تخصصی تر جلو برویم و بخش های دیگه از تایپ فارسی را یاد بگیریم.
در این نوشته سرک ، کلاهک ، شانه ، دندانه ی اول ، دندانه ی وسط، دهانه ، سرکش ، گره، ، چشم، را در فونت فارسی یاد خواهید گرفت.
برای ب و پ و ت و ث وسط و سین و شین  دندانه های وسط داریم . در عکس زیر دندانه های وسط را در فونت پارسا  مشاهده کنید :

دندانه ی وسط

در عکس زیر در کلمه ی نقطه ، بخش چشم را در حرف ط در فونت پارسا مشاهده می کنید :

بخش چشم در تایپ فارسی

بخش چشم در م ، ه ، ف ، ق ، و (البته اگر تو خالی باشند) هم دیده می شود.
در عکس زیر در کلمه ی آب ، کلاهک را در فونت پارسا مشاهده می کنید :

کلاهک در تایپ فارسی

در کلمه ی کاج سرکش در حرف ک و شانه در حرف ج در فونت پارسا را مشاهده می کنید (البته در حرف گ هم سرکش دو تاست)

سرکش و شانه

و حالا سرک را در فونت لوتوس در حرف ل می توانید مشاهده کنید :

سرک

در حرف و در فونت پارسا می توانید گره را مشاهده کنید . البته در بعضی از فونت ها همانند لوتوس گره در حرف ع وسط هم دیده می شود :

گره

و حالا در حرف ع در فونت لوتوس می توانید دهانه را مشاهده کنید :

دهانه

یکسال در اینماد

وب سایت
parsafont.ir

ارسال دیدگاه و سوال شما

سئوال یا دیدگاه شما در اسرع وقت منتشر خواهد شد

سوالات و دیدگاه های شما